ΑΓΓΛΟΦΩΝΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ

Αγγλόφωνες σπουδές στη Βουλγαρία παρέχονται σε:

  • Πολυτεχνεία
  • Οικονομικές Σπουδές
  • Παιδαγωγικά
  • Ψυχολογία
  • Ξένες φιλολογίες

Στα αγγλόφωνα Πανεπιστήμια της Βουλγαρίας υπάρχει επίσης η δυνατότητα για την πραγματοποίηση αγγλόφωνων Μεταπτυχιακών προγραμμάτων (Masters) καθώς και Διδακτορικών σπουδών (PhD).

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με προϋποθέσεις εισαγωγής, διάρκεια σπουδών, δίδακτρα κλπ. Επικοινωνήστε ΕΔΩ!