ΣΠΟΥΔΕΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ. ΔΙΔΑΚΤΡΑ , ΚΟΣΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

images (1)Σπουδές Ιατρικής στη Βουλγαρία  με δίδακτρα και κόστος Ιατρικών σπουδών χαμηλό από τα χαμηλότερα στην Ε.Ε

Σπουδές  στη  Βουλγαρία Ιατρικής με  τα δίδακτρα να είναι: 4.650 ή 7.000 ή 8.000 ευρώ, αντίστοιχα ανά ακαδημαϊκό έτος (ανάλογα το Πανεπιστήμιο Ιατρικής που επιλέγετε και εισάγεσθε).

Σπουδές Ιατρικής στη Βουλγαρία με μηνιαίο κόστος ζωής από 650-750 ευρώ (ενοίκιο, διατροφή, καθημερινές ανάγκες), ανάλογα με το Πανεπιστήμιο- Πόλη που επιλέγετε.

Σπουδές Ιατρικής στη Βουλγαρία   με μηνιαίο κόστος ζωής που προσμετρούνται, ασφαλώς, μόνο οι ανελαστικές δαπάνες αξιοπρεπούς διαβίωσης.

 

ΣΠΟΥΔΕΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ, ΣΕ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

αρχείο λήψηςΣπουδές  Ιατρικής στη Βουλγαρία , σε Πανεπιστήμια Ιατρικής, με αυτόματη αναγνώριση πτυχίων, καθώς μετά την είσοδο της Βουλγαρίας στη Ε.Ε. (2006) οι απόφοιτοι των Πανεπιστημίων Ιατρικής λαμβάνουν την ισοτιμία χωρίς εξετάσεις (Απόφαση ΔΟΑΤΑΠ: Α τμήμα Δ.Σ. Αρ. 70/28-11-08)

Ιατρική στη Βουλγαρία  σε ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ Πανεπιστήμια.

Σπουδές  Ιατρικής στη Βουλγαρία που μετά την είσοδο της Βουλγαρίας  στην Ε.Ε. τα Πανεπιστήμια Ιατρικής εναρμόνισαν τα προγράμματά τους σύμφωνα με την Κοινοτική Οδηγία για τις Ιατρικές σπουδές (Dir.nr. 2005/36/C.E.). Κοινοτική οδηγία που γίνεται αποδεκτή και στην Παγκόσμια Ακαδημαϊκή Κοινότητα.

Σπουδές Ιατρικής στη Βουλγαρία , με τα Ιατρικά Πανεπιστήμια   να ευρίσκονται, όλα, αναγνωρισμένα και πιστοποιημένα στη λίστα (Directory) του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (World Health Organisation).

Σπουδές Ιατρικής στη Βουλγαρία   καθώς οι πτυχιούχοι –απόφοιτοι των Πανεπιστημίων Ιατρικής, έχουν τη δυνατότητα πραγματοποίησης της ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ στην Ελλάδα, στη Βουλγαρία ,στις χώρες της Ε.Ε. αλλά και στις χώρες μέλη του Π.Ο.Υ.