ΣΠΟΥΔΕΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

BulgariaΣπουδές Ιατρικής στη Βουλγαρία, γιατί συγκεντρώνει  πολλαπλά  πλεονεκτήματα σπουδών και ζωής:

-Ιατρική στη Βουλγαρία γιατί είναι μια χώρα που παρέχει ΑΣΦΑΛΕΙΑ διαμονής..

-Σπουδές Ιατρικής στη Βουλγαρία σε ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΑ Πανεπιστήμια.

Μετά την είσοδο της Βουλγαρίας στη Ε.Ε. (2006) οι απόφοιτοι των Πανεπιστημίων Ιατρικής λαμβάνουν την ισοτιμία χωρίς εξετάσεις (Απόφαση ΔΟΑΤΑΠ: Α τμήμα Δ.Σ. Αρ. 70/28-11-08)

-Ιατρική στη Βουλγαρία σε ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ Πανεπιστήμια.

Μετά την είσοδο της Βουλγαρίας στην Ε.Ε. τα Πανεπιστήμια Ιατρικής εναρμόνισαν τα προγράμματά τους σύμφωνα με την Κοινοτική Οδηγία για τις Ιατρικές σπουδές (Dir.nr. 2005/36/C.E.). Κοινοτική οδηγία που γίνεται αποδεκτή και στην Παγκόσμια Ακαδημαϊκή Κοινότητα.

Τα Ιατρικά Πανεπιστήμια της Βουλγαρίας  ευρίσκονται, όλα, πιστοποιημένα στη λίστα (Directory) του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (World Health Organisation).

-Σπουδές Ιατρικής στη Βουλγαρία  καθώς οι πτυχιούχοι –απόφοιτοι των Πανεπιστημίων Ιατρικής, φυσικά έχουν τη δυνατότητα πραγματοποίησης της ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ στην Ελλάδα,στη Βουλγαρία, στις χώρες της Ε.Ε. αλλά και στις χώρες μέλη του Π.Ο.Υ.

-Σπουδές Ιατρικής στη Βουλγαρία σε μία χώρα ΦΙΛΙΚΗ, ΦΙΛΟΞΕΝΗ και βαθειά ΦΙΛΕΛΛΗΝΙΚΗ, με ισχυρούς ιστορικούς δεσμούς με την Ελλάδα και την ιστορία της.

-Ιατρική στη Βουλγαρία όπου ευρίσκεται ήδη μεγάλη ελληνική ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ κοινότητα, σε όλα τα Πανεπιστήμια Ιατρικής.

-Σπουδές Ιατρικής στη Βουλγαρία  με ΧΑΜΗΛΟ ΚΟΣΤΟΣ σπουδών και ζωής.

-Σπουδές Ιατρικής στη Βουλγαρία  με αεροπορική σύνδεση,   καθώς και πολλά δρομολόγια  με λεωφορεία καθημερινώς.