ΣΠΟΥΔΕΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ-ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

imagesΣπουδές Ιατρικής στη Βουλγαρία,, σε Πανεπιστήμια Ιατρικής, με αυτόματη αναγνώριση πτυχίων, καθώς μετά την είσοδο της Βουλγαρίας στη Ε.Ε. (2007) οι απόφοιτοι των Πανεπιστημίων Ιατρικής λαμβάνουν την ισοτιμία χωρίς εξετάσεις (Απόφαση ΔΟΑΤΑΠ: Α τμήμα Δ.Σ. Αρ. 70/28-11-08)

Ιατρική στη Βουλγαρία σε ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ Πανεπιστήμια.

Σπουδές Ιατρικής στη Βουλγαρία,, σε Πανεπιστήμια Ιατρικής καθώς μετά την είσοδό της  στην Ε.Ε. τα Πανεπιστήμια Ιατρικής εναρμόνισαν τα προγράμματά τους σύμφωνα με την Κοινοτική Οδηγία για τις Ιατρικές σπουδές (Dir.nr. 2005/36/C.E.). Κοινοτική οδηγία που γίνεται αποδεκτή και στην Παγκόσμια Ακαδημαϊκή Κοινότητα.

Σπουδές Ιατρικής στη Βουλγαρία , με τα Ιατρικά Πανεπιστήμια της Βουλγαρίας  να ευρίσκονται, όλα, αναγνωρισμένα και πιστοποιημένα στη λίστα (Directory) του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (World Health Organisation).

Σπουδές Ιατρικής στη  Βουλγαρίας   καθώς οι πτυχιούχοι –απόφοιτοι των Πανεπιστημίων Ιατρικής, φυσικά έχουν τη δυνατότητα πραγματοποίησης της ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ στην Ελλάδα, στη Βουλγαρία,  στις χώρες της Ε.Ε. αλλά και στις χώρες μέλη του Π.Ο.Υ.