ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ (PHD) ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

αρχείο λήψηςΔιδακτορικά (PhD) Ιατρικής στην Ευρώπη, για όλους τους πτυχιούχους Ιατρικής (με ή χωρίς ειδικότητα και προϋποθέσεις), χωρίς περιορισμούς βαθμολογιών.

Διδακτορικά (PhD) Ιατρικής στην Ευρώπη, με ουσιαστική εξειδίκευση ή ερευνητικό προσανατολισμό που ανταποκρίνονται σε κάθε εξέλισσόμενη ανάγκη ή απαίτηση Ιατρικών Υπηρεσιών και επαγγελματικών επιδιώξεων.

Διδακτορικά (PhD) Ιατρικής στην Ευρώπη, με full time ή part time προϋποθέσεις προσανατολισμένα στις απαιτήσεις και το προφίλ του κάθε υποψηφίου (tailor made λύσεις).

Διδακτορικά (PhD) Ιατρικής στην Αγγλία, Ολλανδία, Φιλλανδία, Ρουμανία, Γαλλία, Ελβετία, Γερμανία, Αυστρία, Βουλγαρία.

Οι υπηρεσίες μας για διδακτορικά Ιατρικής (PhD) στην Ευρώπη αναφέρονται στο σύνολο των απαιτούμενων ενεργειών για την αποδοχή της υποψηφιότητας αλλά και την Ακαδημαϊκή υποστήριξη για την σύνταξη του proposal, τη μεθοδολογία, την ενδιάμεση διατριβή, τα papers, της δημοσιεύσεις,……